Booking Partners

luxury

More efficiency with Vodatent!

Je kiest de tent bij Safarilodgetent en bij Vodatent de samenwerkingsvorm die bij u past.
Met onze 2 verschillende pakketten heeft u altijd een passende samenwerking.

Vodatent kiest voor dé samenwerking met de camping. Wij bestellen meer dan 400 tenten met bijbehorende inventaris per jaar. Het inkoopvoordeel geven wij terug aan onze samenwerkende campings. Met de activatie van een samenwerking genereer je hogere rendementen op de safaritenten!

Plug In

Onze Plug In samenwerking is de meest gekozen samenwerking onder campings. Dit is ook niet gek want de camping geniet van vele voordelen met deze partnership.

Wanneer je kies voor Partnership Plug In zorgt Vodatent voor marketing, channel management, facturatie en afhandeling van boekingen op de safaritenten.

Je werkt met de safaritenten via ons reserveringssysteem en ontvangt een Plug In (Zoek & Boek module), waardoor de tenten  ook via je eigen website geboekt kunnen worden. Vodatent stelt een platform ter beschikking voor recreatieondernemers om hogere rendementen te behalen uit de safaritenten.

De tenten worden niet alleen via de eigen website en de website van Vodatent uitgezet, maar ook bij onze aangesloten internationale boekingspartners. Hiermee verhogen we het bereik naar potentiële gasten.

Met partnership Plug In is het mogelijk kosten te verrekenen met de inkomsten uit boekingen. Daarnaast ontvang je bij Plug In de hoogste korting op de gekozen tenten. In ons verrekenigsschema kan je exact zien welke kosten verrekend kunnen worden.

Benefits partnership Plug In:
Eigen boekingen verhuuromzet zonder commissie
Zoek & Boek module website (Plug In)
Hoge korting bij TentAbonnement en Tourkoop
Volledige afwikkeling boekingen
Uitgebreide verrekening mogelijkheden
Meer dan 15 internationale boekingspartners

Plug In

Benefits partnership Plug In:
Own bookings rental income without commission
Search & Book module website (Plug In)
Highest discount at Tentabonnement en Tourkoop
Full settlement of bookings
Extensive settlement options
More than 15 international booking partners
Own bookings rental income without commission
Search & Book module website (Plug In)
15% discount on rental and purchase
Full settlement of bookings
Full settlement of costs
More than 15 international booking partners
Our Plug In cooperation is the most chosen cooperation among the campsites. Ofcourse this is not strange because the campsite enjoys a lot of benefits with this partnership.

When you choose for the partnership Plug In Vodatent provides marketing, chanel management, billing and handling of bookings on the safari tents.

You work with the safaritents through our reservationsystem and recieve a Plug In (search & book module), this makes the tents bookable via your own website. Vodatent provides a platform for recreation entrepreneurs to earn higher returns from safari tents.

The tents are released not only through our own website and Vodatent’s website, but also with our affiliated international booking partners. With this we increase the range to potential guests.

With the partnership Plug In it is possible to offset costs against income from bookings. Besides that you will recieve with Plug In the highest discount on te chosen tents. In our settlement schedule you can see exactly which costs can be settled.

we work among others together with

Touroperator

Met pakket Touroperator kan je jouw reserveringssysteem makkelijk koppelen via channelmanager Qenner of Nextpax met het boekingssysteem van Vodatent.

Bij pakket Touroperator krijgt Vodatent toestemming om mee te boeken op de safaritenten. Wanneer je reserveringssysteem is aangesloten bij een channelmanager zoals “Nextpax” of “Qenner” gaat de koppeling tussen beide reserveringsystemen automatisch.

Vodatent zet de tenten uit op de eigen websites. De camping bepaald en beheert via zijn eigen reserveringssysteem de channels en boekingen.

Met de keuze om de tenten af te nemen via TentAbonnement dan zijn er geen verreken mogelijkheden zoals bij Plug In.

benefits partnership Touroperator:
Eigen reserveringssysteem
Koppeling via channelmanager
Vodatent boekingen
Volledige afwikkeling Vodatent boekingen

Touroperator

benefits partnership Touroperator:
Own reservationsystem
Linking via channel manager
Vodatent bookings
Settlement of rental costs possible
Full settlement of Vodatent bookings
Own reservationsystem
Linking via channel manager
Vodatent bookings
Settlement of rental costs possible
Full settlement of Vodatent bookings
With package Tour Operator, you can easily link your booking system through channel manager Qenner or Nextpax with Vodatent’s booking system.

With package Tour Operator gets Vodatent permission to co-book on safari tents. If your reservation system is affiliated with a channel manager such as “Nextpax” or “Qenner” the link between the two reservation systems is automatic.

Vodatent put out the tents on their own websites. The campground determines and manages channels and bookings through its own reservation system.

With the choice to purchase the tents through TentAbonnement, then it is possible to offset the rent with the income from bookings.

Among other things, we link with

Commission

Commission

Wie de  boeking plaatst ontvangt de commissie. Dit is de visie van Vodatent en tevens de basis van onze succesformule. Een eerlijke en transparante manier van samenwerken!

Door gebruik te maken van het platform van Vodatent kies je zelf de tent, de werkwijze en heb je optimaal rendement.

Plug In

Met pakket Plug In wordt er 20% commissie over de verhuuromzet ingehouden wanneer Vodatent de boeking plaatst en afwikkelt via de eigen websites en aangesloten touroperators.

Touroperator

Kies je voor pakket touroperator dan wikkelt Vodatent alleen de boekingen af die via Vodatent binnenkomen. Over deze boekingen rekent Vodatent 20% commissiekosten.

Administratiekosten

Naast de commissiekosten rekent Vodatent € 25,- administratiekosten per boeking. Bij Plug In zijn dit over de boekingen van zowel Vodatent als camping. Bij Touroperator over de Vodatent gerealiseerde boekingen

Settlement

Het plaatsen van een safaritent brengt hoge kosten met zich mee. Dit belemmert een hoop campings om safaritenten te plaatsen.

Safarilodgetent en Vodatent biedt campings de mogelijkheid om dergelijke kosten te verrekenen met de inkomsten uit boekingen. Met Plug In worden zelfs de kosten zoals huur en klein inventaris verrekend.

Zonder hoge investering direct verhuurklare safaritenten plaatsen?

Met Safarilodgetent en Vodatent kan dat!

More information